Allmänna villkor

 • Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms där det är gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. 
 • Myres friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Myres sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. 
 • Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är inte heller möjlig i de fall en leverans är försenad på grund av transportör.
 • Leverans. Normal leveranstid är 2-4 arbetsdagar. Produkter levereras från Scantrade Scandinavia AB lager. 
 • Äganderättsförbehåll. Alla varor förblir Myres egendom tills dess full betalning erlagts.
 • Kundens rätt vid försening. I de fall Myres ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.
 • Reklamationsvillkor. Det är lämpligt att kunden kontrollerar leverans vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Myres via e-post på [email protected]. Vänligen uppge ordernummer. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett returnummer som sedan är giltigt i 14 dagar. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Privatkonsument har rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt eventuell hanteringskostnad för ärendet. Myres förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Vid reklamation åtgärdar Myres felet genom att skicka ut en ny vara enligt Konsumentköplagen.
 • Myres står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.
 • Ångerrätt. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. För produkter där ångerrätten gäller är ångerrätten 14 dagar från det att du tar emot varan. Då får du som kund själv bekosta frakten till oss med lämpligt transportsätt. Förpacka väl. Vill du att vi skickar en förbetald returfraktsedel debiterar vi 150 kr inkl. moms per kolli för frakt och hantering.
 • Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Myres återbetala ordersumman.
 • Force majeure. Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Myres kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Myres befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
 • Hantering av personuppgifter. Myres sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.
 • Tvist. Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
 • Övrigt. Myres förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Myres rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.